eFilip
PORADENSTVO DISKUSIE PODUJATIA

Rozren vyhadvanie

eFilip ODBER NOVINIEK


eFilip ODPORA
eFilip PARTNERI

Ploché strechy - tepelné, akustické a protipožiarne izolácie

Dokonale realizovaná plochá strecha je veľmi dôležitým konštrukčným prvkom každej budovy z hľadiska životnosti a zníženia jej energetickej náročnosti. Poruchy starších striech ukazujú v mnohých prípadoch na nekvalitné návrhy skladieb a materiálov, ale najmä na zlú realizáciu detailov a na zanedbanie hrúbky tepelnej izolácie. Ploché strechy, ako aj iné stavebné konštrukcie, si vyžadujú odborný návrh skladby vychádzajúci z prevádzkových podmienok objektu. Tieto faktory ovplyvňujú návrh a ochranu tepelnej izolácie.

Minerálne – čadičové izolačné materiály NOBASIL sú veľmi vhodnou tepelnou a protipožiarnou izoláciou do konštrukcií plochých striech a spĺňajú i veľmi náročné kritériá:

 • nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti – vynikajúce izolačné vlastnosti,
 • nehorľavosť – zvyšujú pasívnu bezpečnosť stavby,
 • nízka hodnota faktora difúzneho odporu – prievzdušnosť,
 • biologická stabilita – pri správnej aplikácii si trvale zachováva izolačné vlastnosti,
 • chemická neutralita – nereaguje s okolitými materiálmi,
 • objemová a tvarová stabilita pri zmene teploty,
 • ľahká spracovateľnosť na potrebný rozmer a tvar,
 • nenasiakavosť – hydrofobizácia v celom priereze.

Detaily zateplenia plochých striech

A) Detail uloženia tepelnej izolácie pri atikovom murive jednoplášťovej plochej strechy nepochôdznej  B) Detail uloženia tepelnej izolácie pri atikovom murive jednoplášťovej plochej strechy pochôdznej
Legenda:
1 Tepelná izolácia NOBASIL SPK, SPU, SPN, SPE, SPE
2 Tepelná izolácia NOBASIL - spádované dosky
3 Atikový klin NOBASIL
4 Kotvenie tepelnej izolácie
5 Parotesná zábrana
6 Hydroizolačné vrstvy
7 Nosná konštrukcia
8 Štrkový zásyp
9 Dlažba

NOBASIL spádové dosky

Spád plochej strechy je možné vytvoriť pomocou spádovaných izolačných dosiek, ktoré umožňujú veľmi rýchlo a suchým procesom vytvoriť požadovaný spád v rôznych smeroch strechy.

Častým prípadom sú aj sanácie plochých striech, ako aj ich dodatočné zateplenie, kde sa dajú veľmi výhodne a rýchlo aplikovať rôzne tvarové prvky tepelnej izolácie NOBASIL s dôležitými zásadami návrhu a realizácie:

 • dokonale preskúmať sanovanú strechu a skontrolovať statiku
 • odborne navrhnúť skladbu, detaily, tepelnú izoláciu a jej ochranu
 • vždy riešiť minimálny spád 2%
 • voliť dostatočný počet odvodňovacích miest - vpustí
 • navrhnúť kvalitnú hydroizoláciu
 • podľa prevádzkových podmienok interiéru navrhnúť parozábranu

Zabudovanie tepelnej izolácie NOBASIL

 • Na suchý rovný podklad v súvislej vrstve - lepením o podklad bodovo alebo súvisle lepidlami (asfaltovými, chemoprénom, duvilaxom, príp. inými).
 • Mechanické kotvenie tanierovými rozperkami - 2 až 5 kotiev na dosku podľa namáhaného miesta plochej strechy.
 • Vrstvenie izolácie sa odporúča vystriedaním spojov v jednotlivých vrstvách.
 • Izoláciu zabudovať len v suchom stave a pri suchom počasí.
 • Realizovať odvetranie vzduchovodu v úrovni tepelnej izolácie.

Produktové rady / Produkty

Otázka pre firmu

Položte odborníkom z NOBASIL konkrétnu otázku, vyžiadajte si konkrétnu ponuku.
*
*
 
*
Ste:*
Ak si prajete Vašu požiadavku poslať aj ostatným firmám v sekcii, zaškrtnite príslušné pole
Vyplňte prosím všetky položky označené symbolom *.
eFilip ODKAZY
O Filipovi | Poradenstvo | Diskusie | Podujatia | Reklama © 2005 eFilip Všetky práva vyhradené. Design a programovanie Nustep.net
Prevádzkovateľ ECBA, s.r.o. neručí za správnosť uvedených informácií, ani za prípadné škody spôsobené ich použitím. Informácie sú čerpané z verejných zdrojov či zdrojov spoločností registrovaných na www.eFilip.sk